bewindvoering
bewindvoering

Wat houd bewindvoering in?

“Onder bewind staan” is een beschermingsmaatregel.
Ik als bewindvoerder dien jouw financiën en goederen te beschermen.
Het is een maatregel die zowel voor mensen met schulden kan worden aangevraagd maar juist ook voor mensen die geen schulden hebben maar door lichamelijke of psychische redenen tijdelijk of voor langere  tijd niet meer voor hun financiële belangen op kunnen komen.
De rechtbank controleert mij jaarlijks of ik het werk juist uitvoer.