Curatele
curatele

Wat is Curatele

Dit is de zwaarste beschermingsmaatregel, de rechtbank moet van mening zijn dat er sprake is van een hoge mate van beïnvloedbaarheid in combinatie met bijvoorbeeld ernstige verslaving of psychisch ziektebeeld.
Als curator ben je als het ware bewindvoerder en mentor maar wordt de klant handelingsonbekwaam.
Dit zorgt ervoor dat een handtekening van de klant niet meer rechtsgeldig is.
Maar iemand is nog steeds WILS bekwaam. Ik mag dan ook nooit keuzes voor jou maken die hoogst persoonlijk zijn.