HIER ONDER ZIET U DE TARIEVEN VOOR ONZE DIENSTVERLENING

Wilt u graag weten hoe u deze kosten zou moeten betalen omdat u een te laag inkomen heeft,
wij kunnen dan voor u bij de gemeente bijzondere bijstand aanvragen, zodat u uw inkomen behoud en wij ons tarief betaald krijgen.

De tarieven voor bewindvoering zijn vastgesteld in de Staatscourant van de Rijksoverheid.

Bij het aanvragen van het bewind wordt een bedrag van €87,- aan griffierecht door de rechtbank in rekening gebracht.
Hier kan eventueel bijzondere bijstand voor aangevraagd worden.
Uurtarief bewindvoerder voor extra werkzaamheden € 93,90

Alle onderstaande vermelden tarieven zijn inclusief 21% BTW.

SPECIFICATIE ÉÉN PERSOON

BEWINDVOERING

KOSTEN MAANDELIJKS BESCHERMINGSBEWIND € 133,10
KOSTEN MAANDELIJKS SCHULDENBEWIND € 172,12
INTAKE KOSTEN € 751,41
VERHUIZING, VERKOOP/ ONTRUIMING WONING € 469,48
PGB BEHEER € 704,28
EINDREKENING & VERANTWOORDING € 281,93

SPECIFICATIE 2-PERSOONS HUISHOUDEN

BEWINDVOERING

KOSTEN MAANDELIJKS BESCHERMINGSBEWIND € 159,52
KOSTEN MAANDELIJKS SCHULDENBEWIND € 206,51
INTAKE KOSTEN € 901,45
VERHUIZING, VERKOOP/ ONTRUIMING WONING € 469,48
PGB BEHEER € 704,28
EINDREKENING & VERANTWOORDING € 338,80
KOSTEN MAANDELIJKS MET/ZONDER SCHULDEN € 183,11

MENTORSCHAP

KOSTEN MAANDELIJKS MENTORSCHAP € 133,10
MENTORSCHAP PSYCHISCHE PROBLEMEN € 172,12
OPSTARTKOSTEN € 751,41
VERHUIZING, VERKOOP/ ONTRUIMING WONING € 469,48

MENTORSCHAP 2 PERSONEN

KOSTEN MAANDELIJKS MENTORSCHAP € 239,48
PSYCHISCHE PROBLEMEN MAANDELIJKS 18 - 23 1 PERSOON € 274,47
PSYCHISCHE PROBLEMEN MAANDELIJKS 18 - 23 2 PERSONEN € 309,86
OPSTARTKOSTEN € 1351,57

CURATELE

KOSTEN MAANDELIJKS CURATELE € 239,48
KOSTEN MAANDELIJKS CURATELE MET SCHULDEN € 274,47
JEUGDHULP 18 - 23 MAANDELIJKS € 274,47
KOSTEN MAANDELIJKS CURATELE MET SCHULDEN + JEUGDHULP 18-23 € 309,86
OPSTARTKOSTEN € 1351,57

CURATELE 2 PERSONEN

KOSTEN MAANDELIJKS CURATELE € 345,76
KOSTEN MAANDELIJKS CURATELE 1 PERSOON MET SCHULDEN € 365,42
KOSTEN MAANDELIJKS CURATELE 2 PERSONEN MET SCHULDEN € 384,98
JEUGDHULP 18-23 JAAR 1 PERSOON € 377,12
JEUGDHULP 18-23 JAAR 2 PERSONEN € 408,48
OPSTARTKOSTEN € 1952,94