HIER ONDER ZIET U DE TARIEVEN VOOR ONZE DIENSTVERLENING

Wilt u graag weten hoe u deze kosten zou moeten betalen omdat u een te laag inkomen heeft,
wij kunnen dan voor u bij de gemeente bijzondere bijstand aanvragen, zodat u uw inkomen behoud en wij ons tarief betaald krijgen.

De tarieven voor bewindvoering, mentorschap en curatele zijn vastgesteld in de Staatscourant van de Rijksoverheid.

Het aanvragen van het bewind, mentorschap of curatele wordt een bedrag van €86,- aan griffierecht door de rechtbank in rekening gebracht. Hier kan eventueel bijzondere bijstand voor aangevraagd worden.

Alles onderstaande vermelden tarieven zijn inclusief 21% BTW.

SPECIFICATIE ÉÉN PERSOON

BEWINDVOERING

KOSTEN MAANDELIJKS BESCHERMINGSBEWIND € 125,53
KOSTEN MAANDELIJKS SCHULDENBEWIND € 162,44
INTAKE KOSTEN € 709,06
VERHUIZING, VERKOOP/ ONTRUIMING WONING € 442,86
PGB BEHEER € 664,29
EINDREKENING & VERANTWOORDING € 266,20

MENTORSCHAP

KOSTEN MAANDELIJKS € 125,53
INTAKE KOSTEN € 709,06
VERHUIZING, VERKOOP/ ONTRUIMING WONING € 442,86

CURATELE

MAANDELIJKSE KOSTEN ZONDER SCHULDEN € 225,96
MAANDELIJKSE KOSTEN MET SCHULDEN € 258,94
INTAKE KOSTEN € 1275,34
VERHUIZING, VERKOOP/ ONTRUIMING WONING € 442,86

SPECIFICATIE 2-PERSOONS HUISHOUDEN

BEWINDVOERING

KOSTEN MAANDELIJKS BESCHERMINGSBEWIND € 150,54
KOSTEN MAANDELIJKS SCHULDENBEWIND € 194,81
INTAKE KOSTEN € 850,63
VERHUIZING, VERKOOP/ ONTRUIMING WONING € 442,86
PGB BEHEER € 664,29
EINDREKENING & VERANTWOORDING € 319,44
KOSTEN MAANDELIJKS MET/ZONDER SCHULDEN € 172,72