HIER ONDER ZIET U DE TARIEVEN VOOR ONZE DIENSTVERLENING

Wilt u graag weten hoe u deze kosten zou moeten betalen omdat u een te laag inkomen heeft,
wij kunnen dan voor u bij de gemeente bijzondere bijstand aanvragen, zodat u uw inkomen behoud en wij ons tarief betaald krijgen.

De tarieven voor bewindvoering zijn vastgesteld in de Staatscourant van de Rijksoverheid.

Bij het aanvragen van het bewind wordt een bedrag van €86,- aan griffierecht door de rechtbank in rekening gebracht.
Hier kan eventueel bijzondere bijstand voor aangevraagd worden.

Alle onderstaande vermelden tarieven zijn inclusief 21% BTW.

SPECIFICATIE ÉÉN PERSOON

BEWINDVOERING

KOSTEN MAANDELIJKS BESCHERMINGSBEWIND € 125,53
KOSTEN MAANDELIJKS SCHULDENBEWIND € 162,44
INTAKE KOSTEN € 709,06
VERHUIZING, VERKOOP/ ONTRUIMING WONING € 442,86
PGB BEHEER € 664,29
EINDREKENING & VERANTWOORDING € 266,20

SPECIFICATIE 2-PERSOONS HUISHOUDEN

BEWINDVOERING

KOSTEN MAANDELIJKS BESCHERMINGSBEWIND € 150,54
KOSTEN MAANDELIJKS SCHULDENBEWIND € 194,81
INTAKE KOSTEN € 850,63
VERHUIZING, VERKOOP/ ONTRUIMING WONING € 442,86
PGB BEHEER € 664,29
EINDREKENING & VERANTWOORDING € 319,44
KOSTEN MAANDELIJKS MET/ZONDER SCHULDEN € 172,72