Terneuzen, 01 April 2021

Beste,

Bedrijven hebben de verplichting per 25 mei 2018 te voldoen aan de voorwaarden die deze wet aan hen stelt. Eén van die voorwaarden is dat de cliënten c.q. personen waarvan een bedrijf gegevens heeft, worden geïnformeerd dát hun gegevens worden gebruikt in dat bedrijf, welke gegevens dat dan zijn, voor welk doel deze gegevens worden gebruikt en welke rechten iemand heeft met betrekking tot die gegevens.
Aan deze verplichting voldoe ik met deze brief.
Bogers Bewind B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Er wordt bij de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) voldaan. Hieronder leest u hoe daaraan concreet invulling wordt gegeven.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Bogers Bewind B.V. verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– BSN nummer
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekening (IBAN)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Bogers Bewind B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– burgerservicenummer (BSN)
– gegevens over uw financiële situatie en schuldenproblematiek

Waarom we uw gegevens nodig hebben

Bogers Bewind B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– Contact met u kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– in verband met een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor uw en onze belastingaangifte.

Hoelang worden gegevens bewaard

Bedrijfsmatig bewaren van gegevens en verstreken termijnen

Bogers Bewind B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en waarop de volgende wettelijke voorgeschreven bewaartermijnen gelden:
Bedrijfsmatig bewaren van gegevens en verstreken termijnen

Delen met anderen

Bogers Bewind B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Bogers Bewind B.V., sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bogers Bewind B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bogersbewind.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Bogers Bewind B.V. zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Bogers Bewind B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag.

Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.
De hier getoonde versie is van 01-04-2021.